Terje Enge
Terje Enge

barese

A Book of Pure Photography
Enjoy the book demo by paging through it. Click or drag the corners.
Du kan bla igjennom en skjermversjon av boka. Klikk eller dra i hjørnene.

Buy the real book?B A R E S E

Kjøpe den virkelige boka?B A R E S E

This exclusive book is printed-on-demand
and distributed by The Blurb Bookstore.
Large format (13X11'), hard cover, premium paper.
Denne eksklusive boka blir trykket etter behov
og distribuert av The Blurb Bookstore.
Stort format (33X28cm), hard-cover, godt papir.
Terje Enge was born a photographer/polarizer.
He is now a digital media design convert investing major time in photography and fine art printing.
He is based in Spain, his current location is Altea.
Jeg satset alt på fotografi for mer enn 30 år siden.
Etter år med it og web har dyp innsikt og ny teknologi igjen ført til at fotografi prioriteres.
Jeg har alltid bodd i Norge, nå er det Spania.
Share with friends: eMail Facebook Twitter Google Plus
I motsetning til andre norske bøker er fotobøker ikke fritatt for merverdiavgift.
Det almene fritaket for bøker under merveriavgiftslovens §16 nr. 8 er kun ment å beskytte det trykte norske ord.
Sml. forskrift om gjennomføring av avgiftsfritaket for bøker. I § 2 nr. 15 heter det at "samlinger av billedtrykk o.l. når sidene er uten tekst eller bare angir stedsnavn, personnavn eller betegnelser, korte instruksjoner eller lignende" ikke er omfattet av avgiftsfritaket.
Denne rene fotobok faller således ikke inn under norsk avgiftsfritak.
Dette betyr i klartekst at du kan bli tvunget til å betale norsk merverdiavgift og et gebyr for forenklet norsk tollbehandling på denne bok.

Velkommen hjem!